Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Vihana Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.

De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Vihana Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.